Πρόσληψη 953 Γιατρών στις Τοπικές Ομάδες Υγείας

  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/06/2018
  • Εμφανίσεις 141
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Υπουργείο Υγείας για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» ανακοινώνει την πρόσληψη 953 Ιατρών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ως ακολούθως:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Ιουνίου 2018.

 

Επιστήμες:

Ιατρική, Ιατρική Επιστήμη

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα