Πωλητές αυτοκινήτων στον Όμιλο Σφακιανάκη | Λάρισα

 • Λάρισα, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 13/10/2017
 • Εμφανίσεις 149
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Όμιλος ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ επιθυμεί να προσλάβει:

Η θέση:

Έχει την ευθύνη της προώθησης και πώλησης των νέων και μεταχειρισμένων μοντέλων αυτοκινήτων της μάρκας που εκπροσωπεί. Κύρια μέριμνα είναι η εξυπηρέτηση πελατών, η εποπτεία των δοκιμών οδήγησης και η διαχείριση της χρηματοδότησης και των εγγυήσεων πληρωμών.

Ο υποψήφιος/α: 

 • Προωθεί τα αυτοκίνητα στους πελάτες που επισκέπτονται την έκθεση.
 • Είναι σε θέση να παρουσιάσει αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά των οχημάτων στους πελάτες, καθώς και τις επιλογές χρηματοδότησης και τις διαδικασίες εγγυήσεων
 • Οργανώνει τις δοκιμές οδήγησης των οχημάτων και συνοδεύει τους πελάτες σε αυτές για την καλύτερη εξυπηρέτηση και προώθηση του οχήματος
 • Ασκεί τη διαπραγματευτική του/της ικανότητα κατά την προετοιμασία της προσφοράς για την οποία έχει την ευθύνη, καθώς και για όλα τα συμπληρωματικά έντυπα που απαιτούνται. Διασφαλίζει τη διαρκή επικοινωνία με τον πελάτη
 • Συμπληρώνει και τηρεί αρχείο με το πελατολόγιο που διαχειρίζεται και προετοιμάζει αναφορές (reports) προς τον υπεύθυνο του καταστήματος
 • Συνεργάζεται με την οικονομική διεύθυνση όπου απαιτείται
 • Διερευνά στοιχεία του ανταγωνισμού και της αγοράς
 • Επικοινωνεί με τη διεύθυνση After Sales στα πλαίσια της άριστης εξυπηρέτησης και ενημέρωσης του πελάτη

Δεξιότητες και εκπαίδευση:

 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ικανότητα οργάνωσης εργασιών και υπευθυνοτήτων
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με στόχο το επιθυμητό αποτέλεσμα
 • Πολύ καλή διαπραγματευτική ικανότητα
 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΙΕΚ επιθυμητό
 • Πολύ καλή χρήση MS Office
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Προϋπηρεσία 2-5 χρόνια σε αντίστοιχη θέση στο χώρο του αυτοκινήτου

Παροχές:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών,
 • Διαρκής εκπαίδευση,
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου

Γεωγραφική Περιοχή:

Θεσσαλία