Πωλητής φαρμακείου στην Apervis

 • Ημερομηνία ανάρτησης 12/01/2018
 • Εμφανίσεις 235
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Η Apervis είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας με έδρα την Αθήνα. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η προώθηση στα Φαρμακεία και στους Οδοντιάτρους καινοτόμων και μονάδικων φαρμακευτικών και OTC προϊόντων.
Η εταιρεία Apervis αναζητά:
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
 • Τουλάχιστον 2-3 χρόνια εμπειρία πωλήσεων, ιδιαίτερη εμπειρία στο χώρο των φαρμακείων θα εκτιμηθεί ανάλογα
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ είναι απαραίτητο
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και MS Office
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα με ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 • Ικανότητα εστίασης στο αποτέλεσμα, ομαδικό πνεύμα και συνεργατικότητα
Αρμοδιότητες & καθήκοντα:
 • Διατήρηση, ανάπτυξη και αύξηση του πελατολογίου της εταιρείας
 • Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων πωλήσεων και επισκεψιμότητας πελατών
 • Συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στην αγορά και τον ανταγωνισμό
Η εταιρεία  προσφέρει: 
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και κινήτρων που περιλαμβάνει μηνιαίο μισθό & bonus επίτευξης στόχων
 • Παροχή εταιρικού αυτοκινήτου και κινητού τηλεφώνου
 • Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις να αποστείλουν πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης.
Επιστήμες:

Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική