Στέλεχος για την Επάνδρωση της Διεύθυνσης Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) στην Aluminco

 • Οινόφυτα, Βοιωτία, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 18/01/2018
 • Εμφανίσεις 326
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Η Aluminco Α.Ε. κυρίαρχος Ελληνική Βιομηχανία του κλάδου κατεργασίας Αλουμινίου αναζητεί  στέλεχος για την επάνδρωση της Διεύθυνσης Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) με κύριες αρμοδιότητες:
 • Την αναβάθμιση (διορθώσεις & βελτιώσεις ) των υπαρχόντων συστημάτων.
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων σειρών.
 • Πιστοποίηση υπαρχόντων και νέων σειρών.
 • Τεχνική και προιοντική υποστήριξη τμήματος Μεγάλων Έργων
Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
 • Πτυχίο Μηχανολόγου ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση AutoCAD ( 2d & 3d ) και σχεδιαστικού προγράμματος Inventor
 • Προϋπηρεσία στον κλάδο  κατεργασίας Αλουμινίου θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες Οργανωτικές  και Διοικητικές ικανότητες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα  αναφέροντας τον κωδικό  θέσης RD003/2018. Θα προτιμηθούν οι διαμένοντες στην ευρύτερη περιοχή Βοιωτίας & Εύβοιας.
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν απολύτως εμπιστευτικά και μετά την αξιολόγηση τους, οι υποψήφιοι που τηρούν τις απαιτήσεις της θέσης θα κληθούν για συνέντευξη.
Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Στερεά Ελλάδα