Στέλεχος για την παρακολούθηση και διαχείριση Πιστωτικού Ελέγχου στον BAKALAROS GROUP

  • Πάτρα, Αχαΐα, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/01/2018
  • Εμφανίσεις 352
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Όμιλος επιχειρήσεων ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ   είναι ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος Όμιλος που δραστηριοποιείται από το 1981 στην εμπορία και διακίνηση Αναψυκτικών – Ζύθου – Νερού και Ποτών.

Απασχολούμε  100 εργαζομένους και εξυπηρετούμε  τις ανάγκες πελατών λιανικού , χονδρικού εμπορίου και  HORECA  στην ευρύτερη περιοχή της  Δυτικής Ελλάδας.

Ο Όμιλος μας αναζητά:

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα

• Συμμετοχή στον καθορισμό των πιστωτικών ορίων  πελατών και στην περιοδική αναθεώρηση τους.
• Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας πελατών και εισήγηση ύψους πιστωτικού ορίου.
• Κατηγοριοποίηση πελατών βάση ποιοτικών , ποσοτικών και εμπορικών κριτήριων.
• Παρακολούθηση και εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής σε καθημερινή βάση.
• Έλεγχος ,συμφωνία , διαρκής παρακολούθηση υπολοίπων  , διαχείριση και επίλυση διαφορών
• Έλεγχος και έγκριση η μη εκτέλεσης παραγγελιών.
• Παρακολούθηση εκκρεμών παραγγελιών λόγω υπέρβασης υπολοίπου.
• Διασφάλιση εμπρόθεσμης εξόφλησης και συνεχούς ροής πληρωμών σύμφωνα με την εγκεκριμένη πιστωτική πολιτική.
• Έκδοση ημερήσιων και περιοδικών αναφορών  υπερβάσεων  ορίων και  καθυστερήσεων εξοφλήσεων και έγκαιρη  ενημέρωση του τμήματος πωλήσεων .
• Συνεχής επικοινωνία με τους πελάτες για την ομαλή εξέλιξη της συνεργασίας
• Προετοιμασία του εβδομαδιαίου και μηνιαίου report των εισπράξεων
• Παρακολούθηση και διαχείριση είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων
• Έκδοση αναφορών  (Ageing , DSO κλπ.) σε μηνιαία και περιοδική βάση.

Τυπικά προσόντα:

• Κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ με οικονομική κατεύθυνση
• Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 3-5 έτη
• Δυναμική προσωπικότητα με υψηλή ικανότητα στην επικοινωνία
• Ικανότητα οργάνωσης και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Power Point, Word, Excel)

Η εταιρία προσφέρει:

• Ανταγωνιστικές  αποδοχές
• Προοπτική καριέρας σε ένα δυναμικό περιβάλλον

Επιστήμες:

Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Πελοπόννησος