Στέλεχος για το τμήμα περιβάλλοντος στη ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 • Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Ανατολική Αττική, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 12/10/2017
 • Εμφανίσεις 300
Επισκόπηση θέσης εργασίας
H ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε, αναπτυσσόμενη εταιρεία στον χώρο της διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής, αναζητά στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της στον Νομό Αττικής:
Προφίλ υποψηφίου:
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες
 • Πτυχίο : Περιβαλλοντολόγος ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Κάτοικος Ανατολικής Αττικής
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Απαραίτητη προϋπηρεσίας στον χώρο της διαχείρισης στερέων αποβλήτων
 • Εμπειρία σε διαγωνισμούς δημοσίου
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ευγενική, επικοινωνιακή και δυναμική προσωπικότητα
 • Ικανότητα συνεχούς προσαρμογής σε νέα δεδομένα
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ (Windows, MS Office) & ERP
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
Τυχόν προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο θα εκτιμηθεί θετικά. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στην αξιολόγηση των βιογραφικών.
Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών, Περιβαλλοντικές, Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική