Στέλεχος Παροχής Υπηρεσιών στο Δήμο Πειραιά

  • Πειραιάς, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2018
  • Εμφανίσεις 190
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) Στελέχους Παροχής Υπηρεσιών HELPDESK για την εκτέλεση του έργου NEETs ON BOARD, έως τις 30/6.

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική