Συνεργάτης για τη διεύθυνση εταιρικών σχέσεων στα My Market

 • Μεταμόρφωση, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 13/11/2017
 • Εμφανίσεις 231
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε συνεργάτη για τη Γενική Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας και πιο συγκεκριμένα για τη Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων, με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής:
Αρμοδιότητες:
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων για την ανάδειξη της εικόνας και της εταιρικής φήμης της επιχείρησης
 • Συντονισμός των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας & διαχείριση των χορηγιών
 • Συντονισμός εθελοντικών δράσεων της εταιρείας
 • Συντονισμός της έκδοσης του Κοινωνικού Απολογισμού
 • Προετοιμασία και σύνταξη ανακοινώσεων, Δελτίων Τύπου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εσωτερική ή εξωτερική επικοινωνία με εκπροσώπους των ΜΜΕ, θεσμικούς φορείς κ.λπ.
 • Συντονισμός εσωτερικής έκδοσης εργαζομένων & περιοδικού πελάτη
 • Συντονισμός και διαχείριση περιεχομένου εσωτερικού portal της εταιρείας
 • Συμμετοχή σε διατμηματικές ομάδες εργασίας για εσωτερικές & εξωτερικές δράσεις της εταιρείας
 • Συμμετοχή στη διαχείριση των λογαριασμών social media αναφορικά με τη διάδραση και την επικοινωνία με τους πελάτες.
Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση τα ΜΜΕ και τις Δημόσιες Σχέσεις
 • Προϋπηρεσία 4 – 5 έτη σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία λιανικού εμπορίου, εταιρεία FMCG ή PR Agency
 • Πολύ καλή γνώση του digital περιβάλλοντος και των Social Media
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ευχάριστος χαρακτήρας
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Υπευθυνότητα
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός
 • Συνέπεια & Ικανότητα τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία
Επιστήμες:

Διοίκησης, Επικοινωνίας, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Επικοινωνίας

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική