Συνεργάτης επικοινωνίας για την ενέργεια στην WWF Ελλάς

 • Ημερομηνία ανάρτησης 05/03/2018
 • Εμφανίσεις 330
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς αναζητά συνεργάτη επικοινωνίας που θα εργαστεί με ενθουσιασμό για την απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα. Ο/η συνεργάτης θα πρέπει να διαθέτει φαντασία και ικανότητες για να επικοινωνήσει τις θέσεις και τις δράσεις του τομέα ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της οργάνωσης, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σε συγκεκριμένους φορείς, σε πολιτικούς αλλά και στο ευρύτερο κοινό.

 

Περιγραφή θέσης 

Ο/η συνεργάτης επικοινωνίας για την ενέργεια θα:

 • Συμμετέχει σε προγράμματα με στόχο την απεξάρτηση της χώρας από τον λιγνίτη, τη στροφή του ενεργειακού μοντέλου στις καθαρές μορφές ενέργειας και την ομαλή και δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη στη μεταλιγνιτική περίοδο.
 • Συμμετέχει στον σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και κατάρτισης τοπικών και άλλων εμπλεκομένων φορέων (capacity building) του τομέα ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής, σε συνεργασία με την ομάδα του τομέα, την υπόλοιπη ομάδα επικοινωνίας της οργάνωσης, εξωτερικούς συνεργάτες και εταίρους των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο τομέας.
 • Εκπροσωπεί την οργάνωση σε δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικτύου σε θέματα ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής.
 • Υποστηρίζει και ενισχύει την παρουσία της οργάνωσης στα ΜΜΕ γύρω από ζητήματα ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής.
 • Συμμετέχει στη διαμόρφωση της επικοινωνιακής στρατηγικής της οργάνωσης.

 

Προφίλ υποψηφίου

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σε πεδίο συναφές με την επικοινωνία (Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Πολιτικής Επικοινωνίας, Μάρκετινγκ, κλπ)
 • Τριετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής και εκστρατειών.
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό και διεξαγωγή ψηφιακών εκστρατειών και  στη διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό της δομής και του περιεχομένου αλλά και διαχείρισης ιστοσελίδων.
 • Επικοινωνιακή ευχέρεια, άνεση και μεταδοτικότητα στον προφορικό λόγο.
 • Ικανότητα συγγραφής άρθρων και ανακοινώσεων σε συνεργασία με την ομάδα του τομέα.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα διατύπωσης σκέψεων και επιχειρημάτων στον γραπτό λόγο.
 • Καλή γνώση ή ικανότητα γρήγορης εκμάθησης των βασικών πολιτικών και της νομοθεσίας για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά.
 • Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός Ελλάδας.
 • Δυνατότητα άμεσης έναρξης εργασίας σε περίπτωση επιλογής.

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση της γερμανικής γλώσσας
 • Γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού (Photoshop, illustrator, κλπ)
 • Γνώση των νομοθετικών και ελεγκτικών λειτουργιών του ελληνικού κοινοβουλίου.
 • Γνώση λειτουργίας ευρωπαϊκών θεσμών
 • Προϋπηρεσία σε επικοινωνία θεμάτων ενέργειας και κλιματικής πολιτικής
 • Εμπειρία στον τομέα των δημοσίων σχέσεων και media relations
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου

 

Χαρακτηριστικά θέσης

Η θέση αφορά πλήρη απασχόληση, με έδρα στην Αθήνα. Απαιτεί πολλά και πολυήμερα ταξίδια κυρίως στην Ελλάδα και ίσως και στο εξωτερικό.

Πέραν των τακτικών αποδοχών, και της κάλυψης των άμεσων εξόδων που προκύπτουν λόγω της εργασίας, παρέχεται ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και –εάν απαιτείται- κάλυψη μέρους των εξόδων μετεγκατάστασης.

Διαδικασία αίτησης

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο hrnaturecom@wwf.gr βιογραφικό και μία συνοδευτική επιστολή, στην οποία να εξηγούν γιατί θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι για αυτή τη θέση.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 7 Μαρτίου 2018.

Επιστήμες:

Διοίκησης, Επικοινωνίας, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Επικοινωνίας, Πολιτικές, Πολιτικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική