Συντηρητής Αρχαιοτήτων στην Εφορία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

  • Ηγουμενίτσα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2018
  • Εμφανίσεις 129
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ελλείψει ΔΕ Τεχνικού Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τις 30/6 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για τον Αρχαιολογικό Χώρο Γιτάνων και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Τέχνες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ήπειρος