Συντηρητής Αρχαιοτήτων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

  • Ηγουμενίτσα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 22/05/2018
  • Εμφανίσεις 114
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ομάδα Α’), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τις 30/6 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για το έργο «Βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης Αρχαίου Θεάτρου Γιτάνων (Α’ Φάση».

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 25 Μαΐου 2018.

 

Επιστήμες:

Τέχνες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Τεχνολογικής (ΤΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ήπειρος