Συντηρητής Αρχαιοτήτων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

  • Ηγουμενίτσα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/06/2018
  • Εμφανίσεις 67
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (εν ελλείψει ΔΕ Τεχνικού Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για το έργο «Βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης Αρχαίου Θεάτρου Γιτάνων (Α’ Φάση)».

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 24 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Τέχνες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ήπειρος