Συντονιστής/Συντονίστρια Εξυπηρέτησης Επισκεπτών στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

  • Καλλιθέα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/02/2018
  • Εμφανίσεις 284
Επισκόπηση θέσης εργασίας

ΚΠΙΣΝ Α.Ε. αναζητά:

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος αρκεί η αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ως επισύναψη) του βιογραφικού σας σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs.ve@snfcc.org

Το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να κατατεθεί είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2018 μέχρι τις 14:00 ώρα Ελλάδας.

 

Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα αξιολογηθούν όλες οι υποβληθείσες αιτήσεις. Σε συνέντευξη θα κληθούν όσοι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια που θέτει η προκήρυξη.

Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών, απαγορεύοντας τις διακρίσεις έναντι οποιουδήποτε εργαζομένου ή υποψήφιου για απασχόληση με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την εθνική προέλευση, το φύλο, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση, τις σεξουαλικές προτιμήσεις ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία που προστατεύεται από το νόμο, και διασφαλίζει δίκαιη αντιμετώπιση όλων των υποψηφίων βάσει των προσόντων τους και των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος.

Με την αποστολή του βιογραφικού σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs.rentals@snfcc.org και jobs.ve@snfcc.org και την υποβολή της αίτησής σας για τη θέση Συντονιστή/ριας Ενοικιάσεων Χώρων και Εκδηλώσεων και Συντονιστή/ριας Εξυπηρέτησης Επισκεπτών παρέχετε ρητώς τη συναίνεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους της «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε». Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τους όρους εδώ.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική