Σχεδιασμός λογοτύπου για το Τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/06/2018
  • Εμφανίσεις 151
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκηρύσσει στο πλαίσιο του 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο από την Πέμπτη 27 έως και την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018, διαγωνισμό για το σχεδιασμό λογότυπου του Τμήματος ΜΧΠΠΑ.

Το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού ανέρχεται στα 1500 € και το δεύτερο σε 500 €.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε γραφίστες, εικαστικούς καλλιτέχνες και σε όλους, όσοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν πρόταση σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού.

2. Δεν  μπορούν  να  συμμετάσχουν  στο  Διαγωνισμό  πρόσωπα  που συνδέονται  με  συγγένεια πρώτου βαθμού ή δεύτερου βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) με μέλη της Κριτικής Επιτροπής.

Οι  αιτήσεις  να  παραδίδονται ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως σε  κλειστό  φάκελο  με  την αναφορά «Διαγωνισμός για την Επιλογή Λογοτύπου για το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» μέχρι την Δευτέρα 25/6 .

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.epixeiro.gr