Σχεδιαστής 2D-3D στην Elval Colour

  • Ημερομηνία ανάρτησης 24/07/2018
  • Εμφανίσεις 256
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η ELVAL COLOUR  Α.Ε. καινοτόμα εξαγωγική βιομηχανία παραγωγής βαμμένου αλουμινίου, ζητεί για την περιοχή της Αθήνας:

Οι  κάτοχος της θέσης, σχεδιαστής αρχιτεκτονικού ή και μηχανολογικού σχεδίου με εμπειρία σε λογισμικά τρισδιάστατου σχεδιασμού, θα συνεργάζεται με τα τμήματα τεχνικής υποστήριξης πελατών και πιστοποιήσεων και οι κύριες αρμοδιότητες του θα είναι:

  • Ανάπτυξη αρχιτεκτονικών σχεδίων για προσόψεις κτηρίων (όψεις, κατόψεις, τομές) σε περιβάλλον AutoCAD
  • Ανάπτυξη – ή παραμετροποίηση υπαρχόντων – κατασκευαστικών σχεδίων για προσόψεις, σε τρισδιάστατο περιβάλλον πχ AutodeskInventor
  • Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών λεπτομερειών συστημάτων προσόψεων σε AutoCAD
  • Προσαρμογή σχεδίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη, τροποποιήσεις και παραλλαγές

 Οι υποψήφιοι, με δυνατότητα έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών, θα πρέπει να διαθέτουν:

  • Πολύ καλή γνώση AutoCAD & Autodesk Inventor ή ανάλογου 3Dπρογράμματος
  • Ευχερή χειρισμό Η/Υ και της Αγγλικής γλώσσας
  • Ομαδικό πνεύμα λειτουργίας, δημιουργικότητα
  • Προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων

Παρέχονται ευκαιρίες εξέλιξης, δυναμικό περιβάλλον εργασίας και συνεχής εκπαίδευση.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με κωδικό θέσης ΣΧΕΔ3D

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών, Τέχνες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική