Σχεδιαστής – 3d Modeller στην PassionFashion

 • Μοσχάτο Ταύρος, Greece
 • Ημερομηνία ανάρτησης 08/03/2018
 • Εμφανίσεις 255
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η θέση αφορά στην περαιτέρω στελέχωση του τμήματος σχεδιασμού της εταιρίας. Το τμήμα σχεδιάζει κυρίως για τον κατάλογο της εταιρείας και καθορίζει ουσιαστικά τις συλλογές προϊόντων. Παράλληλα δημιουργεί και κατά παραγγελία για επιλεγμένους πελάτες. Τέλος ασχολείται και με την οπτική επικοινωνία των προϊόντων.

Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις κύριες εργασίες που καλείται να φέρει εις πέρας ο υποψήφιος:

 • Σύλληψη, draft design και 3d σχεδιασμός εξαρτημάτων για ψευδοκοσμήματα σύμφωνα με το creative brief και την παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου.
 • Συνεργασία και δημιουργική ανταλλαγή απόψεων με τα υπόλοιπα μέλη του τμήματος σχετικά με τη διαμόρφωση συλλογών.
 • Επικοινωνία με το εμπορικό τμήμα της εταιρείας σχετικά με ειδικές κατασκευές πελατών αλλά και με την τυχόν παρατηρήσεις σε ήδη υπάρχοντα σχέδια.
 • Επικοινωνία και συνεργασία με τα διαφορά τμήματα της παραγωγής για την ορθή υλοποίηση των σχεδίων και για τυχόν επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με αυτά.
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση της οπτικής επικοινωνίας των συλλογών πχ. στο στήσιμο της φωτογράφισης, στην παραγωγή newsletters, στην προβολή σε εκθέσεις.

 

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει:

 • Ανώτερες – Ανώτατες σπουδές στα εξής αντικείμενα: Design, Fine Arts, 3D Modeling, Graphic design, Αρχιτεκτονική, 3d Jewellery Design
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε 3d modelling / 3d sculpting
 • Άριστη χρήση Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign).
 • Portofolio σχεδιαστικού έργου.
 • Ενδιαφέρον και Εξοικείωση με προϊόντα μόδας και ανεπτυγμένο αισθητικό κριτήριο (fashion awareness).
 • Πάθος για το design εν γένει.
 • Καινοτόμο σκέψη.
 • Τεχνική αντίληψη.
 • Ικανότητα αναγνώρισης προτεραιοτήτων και διαχείρισης χρόνου.
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Υπευθυνότητα, εργατικότητα και σημασία στη λεπτομέρεια.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία .
 • Ομαδικό πνεύμα.

 

Μερικά από τα οφέλη της θέσης είναι:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.
 • Όμορφο και δημιουργικό περιβάλλον.
 • Δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο αντικείμενο.
 • Υποστήριξη με τελευταία τεχνολογία.
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μία σταθερά αναπτυσσόμενη εταιρεία.
Επιστήμες:

Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών, Τέχνες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική