Σύμβουλοι Διαφήμισης (Τηλεφωνικών Πωλήσεων) στην ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

 • Γεωργίου Αβέρωφ 26-28, Ν.Ιωνία-Περισσός
 • Ημερομηνία ανάρτησης 23/02/2018
 • Εμφανίσεις 652
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει για τη Διεύθυνση Πωλήσεων στην Αθήνα:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

 • Διαχείριση και Ανανέωση Υπάρχοντος Πελατολογίου
 • Εύρεση Νέων Πελατών
 • Ενημέρωση Πελατών για τις Νέες Υπηρεσίες της Εταιρείας
 • Ποιοτική Συγγραφή & Συμπλήρωση Αιτήσεων Διαφημιστικής Προβολής
 • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • After-Sales Service

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Προϋπηρεσία 2 ετών σε τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων
 • Πολύ Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, Excel, Word, PowerPoint, Internet)
 • Πολύ καλή γνώση  & αντίληψη digital marketing
 • Πολύ καλή γνώση & ενεργή εμπλοκή με τα social media
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εκπλήρωση των Στρατιωτικών Υποχρεώσεων

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Δυναμική Προσωπικότητα
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 • Εστίαση στο Αποτέλεσμα και την Επίτευξη των Στόχων
 • Γνώση των εξελίξεων της αγοράς στο ελεύθερο ανταγωνιστικό περιβάλλον

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

 • Ανταγωνιστικό Μισθό
 • Ελκυστικό Σύστημα Απόδοσης Κινήτρων
 • Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον με Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης
 • Συνεχή Εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

 • στην διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε. || Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
  Γεωργίου Αβέρωφ 26-28, Ν.Ιωνία-Περισσός Τ.Κ. 142 32
 • fax: 210 9204172
Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ, Δίπλωμα ΙΕΚ

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική