Σύμβουλος Υπηρεσιών Αισθητικής Ιατρικής (Leader) στη FIGURA

 • Ημερομηνία ανάρτησης 15/02/2018
 • Εμφανίσεις 260
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο ‘Ομιλος Αισθητικής Ιατρικής FIGURA,  αναζητεί κατάλληλους υποψηφίους για την κάλυψη παρακάτω θέσης στα καταστήματα Αθηνών:

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων υπηρεσιών
 • Ικανότητα διαχείρισης και ανάπτυξης πελατολογίου
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη των στόχων
 • Πελατοκεντρική αντίληψη και επαγγελματισμός
 • Πιθανη προϋπηρεσία σε φαρμακευτική ετιαρεία θα εκτιμηθεί

Παροχές Εταιρίας:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι υποψήφιοι/ες  που πληρούν τις προϋποθέσεις, καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση, για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική