Τελειόφοιτοι ΤΕΙ/ΙΕΚ Δημοσιογραφίας στη G.N.T. Συστήματα Πληροφορικής

 • Χολαργός, Greece
 • Ημερομηνία ανάρτησης 13/04/2018
 • Εμφανίσεις 366
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η G.N.T. Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε., εταιρεία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού, αναζητεί:

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πλαισιώσουν την δημοσιογραφική ομάδα, ενός νέου και ανερχόμενου ειδησεογραφικού Portal, το οποίο εξειδικεύεται σε εργασιακά θέματα, για το οποίο η G.N.T. έχει αναπτύξει την τεχνολογική πλατφόρμα.

Η θέση θα έχει έδρα την περιοχή Χολαργού.

Τα καθημερινά καθήκοντα περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία άρθρων, ακολουθώντας προκαθορισμένα από την διεύθυνση σύνταξης πρότυπα.
 • Διαχείριση του περιεχομένου του site, υπό την καθοδήγηση έμπειρων δημοσιογράφων.
 • Συμμετοχή στην εύρεση κατάλληλων θεμάτων, ανατρέχοντας σε ένα σύνολο πηγών πληροφόρησης.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office
 • Ευχέρεια στην χρήση των social media (Facebook, Google+, Twitter)
 • Διάθεση γιά δημιουργική και αποδοτική εργασία
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

 

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, συνεχόμενη εκπαίδευση από έμπειρους δημοσιογράφους, ιδανικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητες γρήγορης εξέλιξης.

Επιστήμες:

Δίπλωμα ΙΕΚ, Επικοινωνίας, Επιστήμες Επικοινωνίας

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική