Τελειόφοιτοι ΤΕΙ των Τμημάτων Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών στην Cyta

  • Λεωφ. Αλεξάνδρας 128, Αθήνα, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 25/04/2018
  • Εμφανίσεις 439
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Η Cyta, θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών Κύπρου, επιθυμεί να απασχολήσει:
Περιγραφή Θέσης/ Καθήκοντα:
Οι πρακτικά ασκούμενοι θα εκπαιδευτούν:
• Στην εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμών πληροφορικής της Cyta Ελλάς
• Στην εγκατάσταση και συντήρηση των λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών των ηλεκτρονικών υπολογιστών του προσωπικού της Cyta Ελλάς

Απαιτούμενα προσόντα (Ακαδημαϊκά/ Επαγγελματικά):
• Οι υποψήφιοι/ες να είναι φοιτητές των Τμημάτων Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών να μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την πρακτική τους άσκηση
• Θεωρητική ειδίκευση σε θέματα πληροφορικής
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Ατομικές Ικανότητες
• Προφορική Επικοινωνία
• Γραπτή Επικοινωνία
• Ομαδικότητα
• Αντίληψη/Κατανόηση
• Επιζήτηση ΜάθησηςΗ απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο τηλέφωνο 2155008995.
Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμη Πληροφορικής, Μηχανικών, Πληροφορικής

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική