Τελειόφοιτος/η Λογιστικής στην Antyxsoft Information Systems

 • Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 10/11/2017
 • Εμφανίσεις 383
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η θέση της πρακτικής απευθύνεται μόνο σε υποψήφιους που ενδιαφέρονται να παραμείνουν στην εταιρία μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής.

Ο/η ασκούμενος-η θα απασχοληθεί με τα εξής:

 • Καταχώρηση παραστατικών και τραπεζικών κινήσεων
 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές για διαχείριση ανοικτών υπολοίπων
 • Σύνταξη μηνιαίου οικονομικού προγραμματισμού
 • Συμμετοχή στην εξαγωγή των ετήσιων αποτελεσμάτων
 • Εξωτερικές εργασίες (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α. κλπ)

 

Ο/η κατάλληλος-η υποψήφιος-α θα πρέπει να έχει τα εξής προσόντα:

 • Απόφοιτος ή τελειόφοιτος σχολής λογιστικής, διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών κλπ με βασικές γνώσεις λογιστικής
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση πληροφοριακών συστημάτων (θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα γνώση Navision)
 • Συνέπεια και επαγγελματική συμπεριφορά.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: nmoysiadou@antyxsoft.com

Επιστήμες:

Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία