Τελειόφοιτος ΤΕΙ των Τμημάτων Πληροφορικής στην Cyta

  • Λεωφόρος Αλεξάνδρας 128, Αθήνα, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/03/2018
  • Εμφανίσεις 569
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Cyta, θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών Κύπρου, επιθυμεί να απασχολήσει:

Περιγραφή  Θέσης/ Καθήκοντα:
Ο/η πρακτικά ασκούμενος/η θα εκπαιδευτεί:
• Στην υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης πελατών
• Στην υλοποίηση Sharepoint forms και ροών εξυπηρέτησης πελατών
• Στην υλοποίηση Infopath forms
• Στην υλοποίηση διασύνδεσης με άλλα συστήματα με Web Services
• Η εκπαίδευση και υποστήριξη θα γίνει vbscript, .Net, MSSQL και web services

Απαιτούμενα προσόντα (Ακαδημαϊκά/ Επαγγελματικά):
• Οι υποψήφιοι/ες να είναι φοιτητές Τμημάτων  Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής

Επιθυμητές γνώσεις:
• C# .NET
• Infopath forms
• Sharepoint forms
• Sql server
• Javascript
• Web services

Ατομικές Ικανότητες:
 Προφορική Επικοινωνία
• Γραπτή Επικοινωνία
• Ομαδικότητα
• Αντίληψη/Κατανόηση
Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.

Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα πατώντας  Αποστολή Βιογραφικού ή στο fax: 2155008801με την ένδειξη ΠΡΑΚΤΙΚΗ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ_ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ_2018

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο τηλέφωνο 2155008995.

Επιστήμες:

Επιστήμη Πληροφορικής, Πληροφορικής

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική