Τεχνίτες Συντήρησης στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/12/2017
  • Εμφανίσεις 220
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επιθυμεί να προσλάβει Τεχνίτες Συντήρησης προκειμένου να τους απασχολήσει σε εργασίες συντήρησης εξοπλισμού πεδίου στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου & Ελευσίνας.

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των βιογραφικών είναι μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2017.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική