Τεχνική γραμματεία στην Emphasis Telematics

 • Κριμαίας 1, Αθήνα, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 23/06/2017
 • Εμφανίσεις 678
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Η Έμφασις Τηλεματική, πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη και προώθηση τηλεματικών συστημάτων.  Η εταιρεία παρουσιάζει δυναμική ανάπτυξη και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα. Για να εξυπηρετήσει τις αυξανόμενες ανάγκες της η εταιρεία επιθυμεί να καλύψει νέα θέση της:
 • Γραμματείας Τεχνικής Υποστήριξης

Αρμοδιότητες της Θέσης:

 • Λήψη και καταχώρηση αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης πελατών
 • Προγραμματισμός και διαχείριση ραντεβού με το δίκτυο εγκαταστατών
 • Οργάνωση και παρακολούθηση αποστολής εξοπλισμού από/προς δίκτυο εγκαταστατών
 • Οργάνωση και παρακολούθηση νέων παραγγελιών μέχρι την παράδοση στον πελάτη
 • Επικοινωνία και ενημέρωση πελατών σχετικά με την πορεία των αιτημάτων
 • Διαχείριση εκκρεμοτήτων πελατών

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο
 • Προχωρημένες γνώσεις πληροφορικής
 • Εμπορική κατανόηση της σχέσης με πελάτες
 • Ευχέρεια στην προφορική και γραπτή επικοινωνία στα ελληνικά και αγγλικά.
 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Σπουδές σε αντικείμενο Πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία σε οργανωμένο τμήμα υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής
 • Γνώση Ισπανικής ή/και Βουλγαρικής γλώσσας

 

Στείλε εδώ το βιογραφικό σου.

Επιστήμες:

Επιστήμη Πληροφορικής

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική