Τεχνικοί Συστημάτων Ασφαλείας στην ESA Security Solutions

 • Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 13/10/2017
 • Εμφανίσεις 203
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η  ESA SECURITY SOLUTIONS S.A. Η ESA Security Solutions S.A., κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα.

Στελεχωμένη με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό που υπερβαίνει τα 1.800 άτομα, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, εστιάζοντας σε ιδιαίτερα νευραλγικούς τομείς όπως: Μεταφορές (Λιμάνια, Σιδηρόδρομοι, Αερομεταφορές), Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, Πολυεθνικές Εταιρείες, Βιομηχανίες, Νοσοκομεία, Μαζικές Εκδηλώσεις, κ.α.

Η  ESA Security Solutions S.A. αναζητά άμεσα για την θέση του:

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε παρόμοια θέση στον κλάδο συστημάτων ασφαλείας
 • Απόφοιτος TEI ή Τεχνικής Σχολής κατά προτίμηση Τεχνολογικής κατεύθυνσης
 • Κάτοχος άδειας τύπου Β όσον αφορά την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή χρήση Η/Υ (MS OFFICE)
 • Άδεια Οδήγησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψήφιους
 • Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας
 • Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία
 • Ικανότητα στην διαπραγμάτευση
 • Υπευθυνότητα και διάθεση για εργασία

 

Αρμοδιότητες:

 • Υποστήριξη υφιστάμενου πελατολογίου στον τομέα των συστημάτων συναγερμού, access control, CCTV, πυρανίχνευσης κλπ.
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση νέων συστημάτων
 • Καθημερινή επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών.

 

Προσφέρονται:

 • Άριστες συνθήκες εργασίας και δυνατότητες εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη Εταιρεία
 • Ικανοποιητικός μισθός
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Συνεχής εκπαίδευση
Επιστήμες:

Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία