Τεχνικός βάρδιας παραγωγής σε εταιρεία παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων | Βόρεια Προάστια Αττικής

 • Ημερομηνία ανάρτησης 13/03/2018
 • Εμφανίσεις 151
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Η εταιρεία μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων της Ελλάδας με υψηλές πωλήσεις στην Ελληνική Αγορά καθώς και με μεγάλο όγκο εξαγωγών θέλει να προσλάβει:
Καθημερινά καθήκοντα:
 • Αναφέρεται στον Υπεύθυνο Συντήρησης του εργοστασίου
 • Υποστηρίζει τεχνικά τις γραμμές παραγωγής
 • Επιλύει τεχνικά προβλήματα και βλάβες
 • Συμμετέχει στις περιοδικές εργασίες προληπτικής συντήρησης
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Απόφοιτος Ι.Ε.Κ.,Τ.Ε.Ε. μέχρι Τ.Ε.Ι. κατεύθυνσης Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία
 • Χειρισμός Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικών
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο (3 βάρδιες)
Επιθυμητές δεξιότητες:
 • Ακρίβεια και προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Ανάληψη ευθυνών
 • Αυτονομία και πρωτοβουλία στην εργασία
 • Οργάνωση αιτημάτων, καλή κατανομή προτεραιοτήτων
 • Ορθή διαχείριση χρόνου
 • Διάθεση για μάθηση και εκπαίδευση
Η εταιρία προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας, εξειδικευμένη εκπαίδευση και ανάπτυξη και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Η αίτηση θα γίνεται αποδεκτή μόνο με πλήρη στοιχεία και με κωδικό: TS 03/18
Επιστήμες:

Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική