Τεχνικός για πώληση και προώθηση βιομηχανικού προφίλ αλουμινίου στη MiniTec Hellas

  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/03/2018
  • Εμφανίσεις 248
Επισκόπηση θέσης εργασίας

MiniTec Hellas Α.Ε. δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2017 και αποτελεί αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Γερμανικού Οίκου MiniTec GmbH. Ο γερμανικός οίκος MiniTec Gmbh, ο οποίος δραστηριοποιείται στη βιομηχανία από το 1986, έχοντας αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα προφίλ αλουμινίου, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στη βιομηχανία, με σήμα κατατεθέν την ποιότητα και την απλότητα.

Η εταιρεία ζητά να προσλάβει τεχνικό για πώληση και προώθηση βιομηχανικού προφίλ αλουμινίου σε κατασκευαστικές και μεταποιητικές εταιρίες.

Κύρια Καθήκοντα

• Διαχείριση/ διεύρυνση και υποστήριξη του πελατολογίου της εταιρίας.
• Σχετική προϋπηρεσία στον κλάδο των κατασκευών
• Καλή γνώση σχεδιαστικού προγράμματος Solidworks

Κύρια Προσόντα

• Απόφοιτος Λυκείου, Τεχνικού Λυκείου ή ΑΤΕΙ.
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office, Internet).
• Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων.
• Γνώσεις προγραμμάτων Η/Υ.
• Εστίαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων.
• Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

Η εταιρεία προσφέρει

• Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας
• Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
• Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική