Τεχνικός Διευθυντής σε τεχνική εταιρεία | Πειραιάς

  • Πειραιάς, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/05/2018
  • Εμφανίσεις 154
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Από Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον Τοµέα της Ναυτιλίας, µε έδρα τον Πειραιά ζητείται:

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει εµπειρία στην Ελληνική Ναυτιλία σε θέση ευθύνης, καθώς επίσης και εφαρµοσµένες τεχνικές γνώσεις σκαφών και εξοπλισµού. Επιπλέον απαιτείται να δύναται να συντονίσει Οµάδες, να διαχειριστεί πολύπλοκες καταστάσεις και να υλοποιεί προγράµµατα εκσυγχρονισµού εξοπλιστικών συστηµάτων.

Προαπαιτούµενα Υποψηφίων:

  • Πτυχιούχος Ναυπηγικής ή έτερης Πολυτεχνικής Σχολής Μηχανικών ΑΕΙ
  • Εργασιακή Εµπειρία 10+ έτη σε θέση ευθύνης Ναυτιλιακής / Τεχνικής Εταιρείας
  • Πολύ καλή γνώση χειρισµού Η/Υ (MS Office), επιθυµητή εξοικείωση µε ERP
  • Μεγάλη ευχέρεια σε γραπτό και προφορικό λόγο Αγγλικής Γλώσσας
  • Ικανότητα οργάνωσης, µεθοδικότητα, εχεµύθεια, αναλυτική σκέψη και οµαδικό πνεύµα συνεργασίας
  • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικούς ρυθµούς, εντός σύντοµων προθεσµιών

Η εταιρεία προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης και διαρκή εκπαίδευση, σε αναπτυσσόµενο κλάδο τεχνολογικής αιχµής.

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική