Τεχνικός Εγκαταστάσεων Συστημάτων Ασφαλείας στην G4S

 • Μεταμόρφωση, Greece
 • Ημερομηνία ανάρτησης 10/05/2018
 • Εμφανίσεις 447
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η εταιρία G4S Secure Solutions μέλος του Πολυεθνικού Ομίλου εταιριών G4S, κορυφαίου παγκοσμίως στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και εισηγμένου στο FTSE100, ζητά να προσλάβει:

Η θέση υπάγεται στον κλάδο των Συστημάτων Ασφαλείας με κύριες αρμοδιότητες:

 • Εγκαταστάσεις Συστημάτων Ασφαλείας σε οικιακούς χρήστες και εταιρικούς πελάτες.
 • Διενέργεια συντηρήσεων συστημάτων και εγκαταστάσεων ασφαλείας
 • Την ορθή έκδοση και συμπλήρωση των παραστατικών διακίνησης υλικών καθώς και όλων των εντύπων που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις και συντηρήσεις.
 • Σύνταξη προσφορών για διαγωνισμούς  ιδιωτικού τομέα
 • Επικοινωνία με τον πελάτη στα πλαίσια των καθηκόντων του
 • υποστήριξη έργων εκτός των  εγκαταστάσεων Συστημάτων Ασφαλείας  (π.χ. εκθέσεων) όταν υπάρξει ανάγκη

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Τεχνικής Σχολής Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρολόγων.
 • Άδεια Εργασίας Υπηρεσιών Ασφαλείας (Security)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε  γραπτό και προφορικό λόγο
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Επιθυμητά Προσόντα (θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως):

 • Προϋπηρεσία σε πολυεθνική εταιρεία ή μεγάλο οργανισμό
 • Αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών

Η εταιρεία προσφέρει :

 • Ανταγωνιστικό μισθό
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Κινητό τηλέφωνο
 • Διαρκή εκπαίδευση στις τεχνολογικές εξελίξεις του χώρου
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης και σταδιοδρομίας σε έναν από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς οργανισμούς.
Επιστήμες:

Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική