Τεχνικός Πωλήσεων στην Hellenic Catering

  • Παλλήνη, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/07/2018
  • Εμφανίσεις 234
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Η εταιρεία Hellenic Catering ενδιαφέρεται να καλύψει θέση Τεχνικού Πωλήσεων με έδρα την Παλλήνη Αττικής.

Αρμοδιότητες Ρόλου
• Ανάπτυξη των πωλήσεων στις περιοχές ευθύνης του.
• Παρέχει τεχνικές πληροφορίες στο χειρισμό προδιαγραφών των προϊόντων.
• Πραγματοποιεί επισκέψεις στους πελάτες για την παρουσίαση των προϊόντων.
Απαιτούμενα προσόντα:
• Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Εμπειρία 3 – 5 έτη σε αντίστοιχη θέση στην εστίαση
• Άριστη γνώση Η/Υ (MS- Office)
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
• Δυνατότητα μετακινήσεων
• Ικανότητες καλής επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων, διαπραγμάτευσης και μεθοδικότητας.
Επιστήμες:

Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική