Τεχνικός Υποστήριξης Βιομηχανίας στην εταιρεία ΚΑΥΚΑΣ | Αθήνα

  • Μεταμόρφωση, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 25/12/2017
  • Εμφανίσεις 191
Επισκόπηση θέσης εργασίας

H Β. Καυκάς Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρία ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα, με δίκτυο 56 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, δύο σύγχρονες μονάδες κατασκευής πινάκων και ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο, το Kafkas Institute of Training & Development, το οποίο προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο στους πελάτες όσο και στους εργαζόμενους της. Το προσωπικό της Β. Καυκάς Α.Ε. αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο, και αριθμεί πλέον πάνω από 800 άτομα, με υψηλό στην πλειοψηφία τους εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Με γνώμονα το όραμα και τις αξίες της. η Β. Καυκάς Α.Ε. εξελίσσεται συνεχώς, θέτοντας υψηλούς στόχους για να αντεπεξέλθει στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών της. Το πάθος για ουσιαστική διάκριση είναι έντονο και εκτός των άλλων εκφράζεται μέσα από τις πολλές βραβεύσεις τις οποίες έχει λάβει (Great Place to Work, True Leaders, HR Awards, Business Education Awards, EFQM-ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ κ.α.). Το δίκτυο συνεργατών της Β. Καυκάς Α.Ε. αποτελείται από τους μεγαλύτερους προμηθευτές στον κλάδο του ηλεκτρολογικού υλικού, του φωτισμού και των νέων τεχνολογιών, με παγκόσμια παρουσία. Σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα τμήματα της, είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στο σύνολο των πελατών της.

Ποια είναι η ομάδα μας:

Η ομάδα μας αποτελείται από νέους ανθρώπους με κέφι, όρεξη και πάθος να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό σε καθημερινή βάση. Η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός μας είναι από τα βασικά μας χαρακτηριστικά που αναδεικνύονται μέσα από ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον που προωθεί την ομαδικότητα και την συναδελφική αλληλεγγύη.

Αναζητούμε: Τεχνικό Υποστήριξης Βιομηχανίας

Ο Τεχνικός Υποστήριξης Βιομηχανίας (ΤΥΒ) λειτουργεί συμβουλευτικά και υποστηρικτικά προς τους πελάτες του καταστήματος που βρίσκεται η έδρα του, καθώς και των καταστημάτων και των Account Manager που του έχουν ανατεθεί να υποστηρίζει. Στο πεδίο ευθύνης του είναι και η τεχνική διαχείριση υποθέσεων που του ανατίθενται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών και μπορεί να αφορούν το πελατολόγιο του, πελάτες που δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική περιοχή που ανήκει ή έργα της περιοχής που απαιτούν τεχνική υποστήριξη της δύναμης πωλήσεων. Ο ΤΥΒ θα διαθέτει τεχνογνωσία σε συγκεκριμένα πεδία εφαρμογών ή αγορές τις οποίες και θα κληθεί να αξιοποιήσει άμεσα στον ρόλο του. Επιθυμητό είναι η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας του ΤΥΒ σε συγγενείς εφαρμογές ή αγορές με το κύριο γνωστικό του πεδίο με σκοπό την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών των πελατών.

Εάν έχεις… 

•Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ, Σχολές Τεχνολογικών Κατευθύνσεων
•Γνώση αγγλικής γλώσσας
•Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
•Ειδικές γνώσεις πληροφοριακών συστημάτων (SAP – CRM – MS Office )
•Ειδικές γνώσεις και εκπαιδεύσεις σε τεχνολογίες του βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού (αυτοματισμός, κίνηση, όργανα κλπ)
•Εμπειρία σε τεχνικό ρόλο
•2-5 χρόνια επαγγελματική προϋπηρεσία

….τότε περιμένουμε το βιογραφικό σου σημείωμα να σε γνωρίσουμε από κοντά!

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική