Τοπογράφος, Πολιτικός, Μηχανολόγος, Χημικός Μηχανικός στην ΚΥΚΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ

  • Ομόνοιας 8, Θεσσαλονίκη, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/06/2018
  • Εμφανίσεις 146
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ζητείται Μηχανικός, κατά σειρά προτεραιότητας (Τοπογράφος, Πολιτικός, Μηχανολόγος , Χημικός) από εταιρεία ασφαλτικών έργων, με έδρα την Θεσσαλονίκη, με σχετική εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: sec@kyklosdomiki.gr

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία