Τοπογράφος στην ΜΑΝΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  • Ιωάννη Φίξ 8, Παλαιό Φάληρο
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/12/2017
  • Εμφανίσεις 214
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Από Τεχνική Εταιρεία στο Παλαιό Φάληρο Αττικής ζητείται Τοπογράφος Τ.Ε.Ι – Α.Ε.Ι επιθυμητή η εμπειρία σε Μελέτες Οδοποιίας και σε Μελέτες Τοπογραφίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: cmana@tee.gr

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική