Υδρονομέας στο Δήμο Λειψών

  • Λειψοί, Lipsi, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/06/2018
  • Εμφανίσεις 71
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Λειψών για την αρδευτική περίοδο 2018, ανακοινώνει την πρόσληψη 1 Υδρονομέα.

Πληροφορίες: τηλ. 22470 41418

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Αιγαίου