Υπάλληλος Αποθήκης στην TNT

 • Ημερομηνία ανάρτησης 13/06/2018
 • Εμφανίσεις 573
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Η ΤΝΤ παρέχει Παγκοσμίως Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις και Καταναλωτές προσφέροντας μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών για την κάλυψη των μεταφορικών τους αναγκών. Η TNT εξυπηρετεί περισσότερες από 200 χώρες και απασχολεί περισσότερους από 58,000 υπαλλήλους.
Ζητάμε να προσλάβουμε:
Περιγραφή θέσης:
Να διαχειρίζεται (ελέγχει, ογκομετρεί, ζυγίζει, προωθεί και αποθηκεύει) αποστολές παρακολουθώντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, σύμφωνα με την εταιρική πολιτική
 
Υπευθυνότητες:
 • Να διασφαλίζει την σωστή φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων καθώς και την αποθήκευσή τους
 • Να ελέγχει το χώρο εργασίας του διασφαλίζοντας όλα τα εμπορεύματα που διακινούνται
 • Να παρακολουθεί την εισαγωγή αποθήκευση και παράδοση των αποστολών από/προς πελάτες, εκδίδοντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά (χειρόγραφα ή μηχανογραφημένα)
 • Να διατηρεί επικοινωνία με τα υπόλοιπα υποκαταστήματα, τμήματα, κέντρα πληροφοριών και αντιπροσώπους για τη διασφάλιση ποιοτικής διαχείρισης αποστολών και άριστης εξυπηρέτησης πελατών

Ο/Η ιδανικός/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα: 

 • Επαγγελματική παρουσία
 • Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, πρόσθετη ασφάλιση και δυνατότητα εξέλιξης σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον.
Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική