Υπάλληλος για Ναυτιλιακό Τμήμα Εισαγωγής στη Seagull

  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/03/2018
  • Εμφανίσεις 212
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Από Διαμεταφορική Εταιρεία ζητείται υπάλληλος με εμπειρία για το Ναυτιλιακό Τμήμα Εισαγωγής.

Προσόντα:

  • Απαραίτητη άριστη γνώση Αγγλικών και χρήση Η/Υ
  • Εμπειρία σε Διαμεταφορική εταιρεία σο συγκεκριμένο αντικείμενο εργασίας τουλάχιστον 2 έτη
Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική