Υπάλληλος Διοικητικού/Λογιστικού στο Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας

  • Κέρκυρα, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 06/12/2017
  • Εμφανίσεις 236
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2017.

Επιστήμες:

Διοίκησης, Επιστήμες Διοίκησης, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες, Υπόλοιπες, Υπόλοιπες Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Τεχνολογικής (ΤΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Ιονίου