Υπάλληλος Λογιστηρίου στην ΑΓΡΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

 • Καβάλα, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 07/12/2017
 • Εμφανίσεις 208
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Εταιρεία που δραστηριοποιείται στο τομέα της Καλλιέργειας Άνθεων Θερμοκηπίου με έδρα τη Χρυσούπολη Καβάλας αναζητεί Υπάλληλο Λογιστηρίου για να εμπλουτίσει την ομάδα των διοικητικών μελών της εταιρείας.

Περιγραφή Θέσης:

 •  Καθημερινή παρακολούθηση και ανάμειξη στον συντονισμό όλων των εργασιών του τμήματος Λογιστηρίου
 •  Καταχώρηση παραστατικών
 •  Πληρωμές / Εισπράξεις Πελατών – Προμηθευτών
 •  Συχνή Επικοινωνία με Εξωτερικό

 

Απαιτούμενα Προσόντα / Προφίλ Υποψηφίου:

 • Απόφοιτη / ος ΑΕΙ Οικονομικών Σπουδών
 • Άριστη γνώση (Επίπεδο Γ2) της Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Λογιστικών Προγραμμάτων (να αναφερθούν αναλυτικά)
 • Προϋπηρεσία σε τμήμα λογιστηρίου

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση του ERP της Soft1
 • Καλή Γνώση μίας επιπλέον ξένης γλώσσας (Γερμανικά, Ιταλικά)
 • Ηλικία έως 40 ετών

 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και οργάνωσης
 • Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ευχέρεια επίλυσης προβλημάτων
 • Φιλική και Ευχάριστη Προσωπικότητα

 

Προσφέρονται:

 • Πλήρης Πενθήμερη Απασχόληση
 • Ικανοποιητικές Αποδοχές
 • Ευκαιρίες Εξέλιξης και Ανάπτυξης
 • Ευχάριστο, Δυναμικό και Φιλικό Περιβάλλον
 • Μακροχρόνια και Σταθερή Συνεργασία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με την ένδειξη ACC-01/2017 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Konstantinos_efthymiadis@yahoo.gr & teman@antilogismos.gr

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των βιογραφικών είναι μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2017.

Επιστήμες:

Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη