Υπάλληλος σε ιατρείο | Ιωάννινα

  • Ιωάννινα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2018
  • Εμφανίσεις 191
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ζητείται Υπάλληλος Ιατρείου στα Ιωάννινα, άνδρας ή γυναίκα για πλήρη ή μερική απασχόληση.

Θετικά θα συνεκτιμηθούν τα εξής:

  • πτυχίο παραϊατρικών/συναφών επαγγελμάτων
  • καλή γνώση χρήσης υπολογιστών και αγγλικής γλώσσας
  • εξοικείωση και προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση ασθενών
  • ύπαρξη συστατικών επιστολών
  • ικανότητα επικοινωνίας και υπευθυνότητα
  • ευελιξία ωραρίου και προοπτική μακράς διάρκειας συνεργασίας

Να αποσταλεί σύντομο βιογραφικό σημείωμα με αναφορά προέλευσης συστατικών επιστολών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateiaiatreiou@gmail.com μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών (ως και τις 19/2/18).

Θα αποσταλεί απαντητικό μήνυμα μόνο σε όσους προεπιλεγούν για συνέντευξη εντός του Μαρτίου.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Υγείας, Υγείας

Γεωγραφική Περιοχή:

Ήπειρος