Υπάλληλος τμήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 11/01/2018
 • Εμφανίσεις 274
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή ισότιμου ιδιωτικού πανεπιστημίου Οικονομικής ή Διοικητικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 έτη
 • Γνώση Εργατικής & Ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Επιθυμητή η γνώση προγράμματος μισθοδοσίας Pylon της Epsilon net
 • Άριστη γνώση Ms Office
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, εχεμύθεια
Η Εταιρεία προσφέρει:
 • Δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε δυναμικά εξελισσόμενο οργανισμό
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα
Επιστήμες:

Διοίκησης, Επιστήμες Διοίκησης, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία