Υπάλληλος Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου στη SABO

 • Βασιλικό, Εύβοια, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 08/12/2017
 • Εμφανίσεις 250
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Η SABO SA, μέλος του Ομίλου εταιρειών SABO Group στο Βασιλικό Χαλκίδας, ενός από τους πιο αναγνωρισμένους  Ομίλους στην ελληνική και παγκόσμια αγορά στον τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών και μελετών, στα πλαίσια της ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων και έργων της, ζητά να προσλάβει:
Αρμοδιότητες:
 • Σύνταξη προγράμματος εσωτερικών ελέγχων
 • Διενέργεια εκλεκτικών διαδικασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα
 • Σύνταξη φύλλων ελέγχου και εκθέσεων
 • Ανάλυση Κινδύνων (Rik Management)
 
Απαραίτητα προσόντα:
 • Απόφοιτος ΑΕΙ Διοικητικής, Οικονομικής ή  Τεχνικής κατεύθυνσης (κατά προτίμηση Μηχανολογίας)
 • 3-5 χρόνια προϋπηρεσία σε τμήμα εσωτερικού ελέγχου
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών και μίας δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Καλή διαχείριση χρόνου και ιεράρχησης προτεραιοτήτων
Η εταιρία προσφέρει:
 • Καλό εργασιακό κλίμα
 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης
 • Αμοιβές και παροχές αναλόγως θέσης
Επιστήμες:

Διοίκησης, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Στερεά Ελλάδα