Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λιανικής Ex-Van στην Perfetti Van Melle Ελλάς | Αθήνα

 • Ημερομηνία ανάρτησης 29/03/2018
 • Εμφανίσεις 351
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Perfetti Van Melle Ελλάς, μεγάλη πολυεθνική εταιρεία ζαχαρωδών προϊόντων (MentosChupa Chups, Vivident κ.ά.), ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Η θέση αφορά την προώθηση και πώληση των προϊόντων της εταιρείας στα μικρά σημεία λιανικής (περίπτερα, ψιλικά κ.ά.).

Η θέση απαιτεί:

 •  3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση με καταναλωτικά προϊόντα
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ
 • Σπουδές οποιουδήποτε επιπέδου σχετικές με Οικονομία, Διοίκηση, Εμπόριο ή Πωλήσεις
 • Επικοινωνιακές Ικανότητες
 • Μαχητικότητα και επιμονή στην επίτευξη στόχων
 • Μαθηματική σκέψη και αντίληψη οικονομικών εννοιών

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Αρχικό μισθό €900 + μηνιαίο bonus
 • Ομαδική ασφάλιση
 • Ι.Χ. αυτοκίνητο
 • Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Προοπτικές εξέλιξης
Επιστήμες:

Διοίκησης, Επιστήμες Διοίκησης, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική