Υπεύθυνος εξεύρεσης πόρων υψηλών δωρητών στην WWF Ελλάς

 • Ημερομηνία ανάρτησης 09/03/2018
 • Εμφανίσεις 319
Επισκόπηση θέσης εργασίας

To WWF Ελλάς αναζητά συνεργάτη με ενθουσιασμό που θα στελεχώσει τoν τομέα εξεύρεσης πόρων του τμήματος Marketing.

Περιγραφή εργασίας

Διαχείριση και υλοποίηση πλάνου και προϋπολογισμού προγράμματος υψηλών δωρητών με στόχο την εξεύρεση πόρων από υφιστάμενους ή νέους δωρητές για να στηρίξουν το έργο του WWF Ελλάς.

Ειδικότερα, ο/η υπεύθυνος αναλαμβάνει να:

 • διαμορφώνει τον ετήσιο προγραμματισμό και να υλοποιεί δράσεις για την προσέλκυση, την καλλιέργεια και τη διατήρηση των υψηλών δωρητών στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • συμβάλει στην κατάρτιση στρατηγικού πλάνου και προϋπολογισμού τομέα εξεύρεσης πόρων του τμήματος Marketing
 • προγραμματίζει και να υλοποιεί δράσεις για τη συνεχή ροή μεγάλων δωρεών από ιδιώτες
 • έχει την ευθύνη για την επαφή και την τακτική ενημέρωση των υφιστάμενων υψηλών δωρητών
 • σχεδιάζει ένα ολοκληρωμένο αρχείο δωρητών με στόχο την ανάπτυξη στρατηγικών προσέγγισης
 • παρακολουθεί δείκτες όπως στόχους εσόδων και νέες συνεργασίες, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του WWF Ελλάς
 • εξασφαλίζει ότι η υλοποίηση των δράσεων είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις αξίες του WWF Ελλάς
 • υποστηρίζει άλλες δράσεις προτεραιότητας της οργάνωσης, όποτε κρίνεται απαραίτητο
 • συνεργάζεται αποτελεσματικά με σχετικά τμήματα από το δίκτυο του WWF με στόχο την μεγιστοποίηση κερδών και ανταλλαγή εμπειριών

 

Προφίλ υποψηφίου

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Ενθουσιασμό και θετική διάθεση
 • Δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας σε ομάδα
 • Επικοινωνιακή ευχέρεια και άνεση στον προφορικό λόγο
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα διαχείρισης του γραπτού λόγου
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Αναλυτική και στρατηγική σκέψη

Απαραίτητα προσόντα:

 • Σπουδές σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing, Δημόσιες Σχέσεις, Επικοινωνία ή άλλο σχετικό/συναφές αντικείμενο
 • Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε ανώτερη θέση στον τομέα Εξεύρεσης Πόρων
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και εφαρμογή σχεδίων εμπλουτισμού χαρτοφυλακίων υψηλών δωρητών, καθώς και το χτίσιμο σχέσεων με υψηλούς δωρητές και εύπορους ιδιώτες
 • Αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχημένης υλοποίησης προτάσεων εξεύρεσης πόρων σε διαφορετικούς εθνικούς και διεθνείς δωρητές
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Πολύ καλή χρήση MSC Office (SharePoint, Excel, PPT, Word)
 • Δυνατότητα συχνών και πολυήμερων μετακινήσεων εντός και εκτός Ελλάδας
 • Δυνατότητα άμεσης έναρξης εργασίας
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

 

Χαρακτηριστικά θέσης:

Η θέση αφορά πλήρη απασχόληση, με έδρα στην Αθήνα. Απαιτεί ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πέραν των τακτικών αποδοχών, και της κάλυψης των άμεσων εξόδων που προκύπτουν λόγω της εργασίας, παρέχεται ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και –εάν απαιτείται- κάλυψη μέρους των εξόδων μετεγκατάστασης.

Διαδικασία αίτησης

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και μία συνοδευτική επιστολή, στην οποία να εξηγούν γιατί θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι για αυτή τη θέση, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά στο hrmarketing@wwf.gr μέχρι τις 23 Μαρτίου 2018.

Επιστήμες:

Διοίκησης, Επικοινωνίας, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Επικοινωνίας

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική