Υπεύθυνος Μεγάλων Λογαριασμών στην Optima | Αθήνα

  • Ημερομηνία ανάρτησης 24/07/2018
  • Εμφανίσεις 291
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Κατέχουμε ηγετική θέση στον τομέα της εμπορίας και διανομής τυροκομικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό με σήματα όπως ΗΠΕΙΡΟΣ, KERRYGOLD, ADORO, DIROLLO κ.α. και ζητούμε:

Απαραίτητα προσόντα:

  • με πτυχίο ΑΕΙ οικονομικού κλάδου
  • με καλή γνώση της αγοράς των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) και των μεγάλων αλυσίδων λιανικής
  • με ικανότητα διαχείρισης και αξιολόγησης απόδοσης προϊόντων καθώς και σύνταξης στατιστικών αναλύσεων
  • με προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε παρεμφερή θέση μεγάλης εταιρείας (κατά προτίμηση στον κλάδο των τροφίμων)
Επιστήμες:

Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική