Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης στο Δήμο Πειραιά

  • Πειραιάς, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/06/2018
  • Εμφανίσεις 78
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ΠΕ ή ΤΕ Υπευθύνου Οικονομικής Διαχείρισης του έργου «BLUACT» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III, έως 4/10 με δυνατότητα παράτασης.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 24 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική