Υπεύθυνος Οικονομικού Τμήματος στο Χαμόγελο του Παιδιού

 • Μαρούσι, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 08/01/2018
 • Εμφανίσεις 186
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Για τη στελέχωση του μεγάλου μη κερδοσκοπικού οργανισμού το Χαμόγελο του Παιδιού στο Μαρούσι Αττικής, ζητείται:

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχιούχος Α.Ε.Ι.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε θέσεις υπεύθυνου λογιστηρίου
 • Προϋπηρεσία σε περιβάλλον CRM κατά προτίμηση Soft One εμπορική διαχείριση, γενική λογιστική
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση Excel
 • Άριστη γνώση ΕΛΠ, ΦΠΑ, φορολογία εισοδήματος, φορολογία κεφαλαίου και εργατικών θεμάτων
 • Άριστη γνώση κατάρτισης προϋπολογισμών
 • Επικοινωνιακός με προφορικό και γραπτό λόγο
 • Οργανωτικός με διοικητικές ικανότητες και εμπειρία στη διαχείριση ομάδων εργασίας
 • Όρεξη για εργασία, για απαιτητική και σκληρή δουλειά
 • Να μπορεί να παρέχει πληροφόρηση προς το ΔΣ, στο οποίο και θα αναφέρεται, με τις απαραίτητες οικονομικές καταστάσεις
 • Υψηλή αποδοτικότητα σε προηγούμενες θέσεις με καλά αποτελέσματα, που να μπορούν να αποδειχτούν

 

Επιστήμες:

Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική