Υπεύθυνος προγράμματος στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο AMC

 • Θεσσαλονίκη, Greece
 • Ημερομηνία ανάρτησης 13/06/2018
 • Εμφανίσεις 151
Επισκόπηση θέσης εργασίας

To Μητροπολιτικό Κολλέγιο στο πλαίσιο της στελέχωσης του προπτυχιακού προγράμματος Ψυχολογίας ζητά να προσλάβει:

Περιοχή: Θεσσαλονίκη

Τύπος απασχόλησης: Μερική ή πλήρης απασχόληση

 

Περιγραφή θέσης:

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό και την εποπτεία του προπτυχιακού προγράμματος Ψυχολογίας σύμφωνα με τους κανονισμούς του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και το σύστημα ποιότητας των συνεργαζόμενων βρετανικών πανεπιστημίων.

Προφίλ υποψηφίων:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Διδακτορικό / μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ψυχολογία ή σε παρεμφερή κλάδο
 • Δημοσιευμένες εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία ή πρακτικά συνεδρίων
 • Εξοικείωση με το βρετανικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης
 • Διδακτική και ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Άριστη γνώση αγγλικών στον γραπτό και στον προφορικό λόγο
 • Ηγετικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα
 • Άριστη χρήση Η/Υ

Το κολλέγιο προσφέρει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως των προσόντων
 • Εργασία σε σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού του
 • Επαγγελματική και ακαδημαϊκή καταξίωση

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα.

Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία