Υπεύθυνος Προμηθειών στην ΣΠΑΝΕΛΑΣ

  • Ημερομηνία ανάρτησης 06/07/2018
  • Εμφανίσεις 186
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η εταιρία ΣΠΑΝΕΛΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία βιομηχανικού εξοπλισμού και αναζητά:

Βασικές αρμοδιότητές του είναι: η διεκπεραίωση εισαγωγών (παραγγελία, διακίνηση εμπορευμάτων, φάκελος εισαγωγής, καταχώρηση και έλεγχος τιμολόγιων), η ορθή διαχείριση αποθεμάτων και η επικοινωνία με υφιστάμενους και νέους προμηθευτές εξωτερικού (τήρηση εμπορικών συμφωνιών, ενημέρωση τιμοκαταλόγων).

Προφίλ υποψηφίου:

  • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση (πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ)
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση Η/Υ (εφαρμογές Microsoft Office)
  • Άριστη γνώση συστημάτων ERP/CRM (Softone ή άλλου)
  • Προϋπηρεσία 3 ετών τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση

Η εταιρία προσφέρει σταθερό περιβάλλον εργασίας, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και δυνατότητες εξέλιξης.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική