Υποτροφίες Κληροδοτήματος Αλέξη Μινωτή Εις Μνήμην Κατίνας Παξινού (2018/2019)

  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/06/2018
  • Εμφανίσεις 108
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, ως διαχειριστής του «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΗ ΜΙΝΩΤΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ»,  σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 5 του Οργανισμού του Κληροδοτήματος (Φ.Ε.Κ. 796/Β/06.10.1993) όπως έχει τροποποιηθεί ως προς τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 περ. β του άρθρου 5 (Φ.Ε.Κ. 125/Β/18.02.1998), προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό με τις εξής προϋποθέσεις:
Δικαίωμα υποτροφίας έχουν οικονομικά αδύνατοι ταλαντούχοι σπουδαστές ή απόφοιτοι αναγνωρισμένων Σχολών Δραματικής ή άλλης, συναφούς με αυτή, τέχνης και με ειδικότητες που προάγουν τη θεατρική τέχνη γενικότερα, όπως ιδίως του ηθοποιού, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, μηχανικού σκηνής, φωτιστή, ηχολήπτη, φροντιστή, μακιγιέρ και κατασκευαστή μασκών και περουκών.

Η μηνιαία χορηγία θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 1.200.

Αναλυτικές πληροφορίες – Αιτήσεις: miet.gr

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των βιογραφικών είναι μέχρι τις 25 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό