Υποτροφίες της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για εκμάθηση Αραβικής Γλώσσας για το έτος 2018

  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/05/2018
  • Εμφανίσεις 144
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα ανακοίνωσε δύο (2) υποτροφίες εκμάθησης της Αραβικής Γλώσσας, από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου σε αλλοδαπούς υπηκόους για το έτος 2018.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι:

  • Ο ενδιαφερόμενος να έχει ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή να είναι ακόμη φοιτητής.
  • Ο ενδιαφερόμενος να έχει κάποια γνώση στην Αραβική Γλώσσα ή να διδάσκεται την Αραβική Γλώσσα.
  • Ο ενδιαφερόμενος καλείται να προσκομίσει στο Μορφωτικό Κέντρο της Αιγυπτιακής Πρεσβείας τα εξής δικαιολογητικά:

– Αντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου, το οποίο θα επικυρώσει από το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου
– Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Γέννησής του
– Αντίγραφο του Διαβατηρίου του
– Πιστοποιητικό Υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιατρό
– 6 φωτογραφίες διαβατηρίου.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τις αιτήσεις (επισυναπτόμενο έντυπο αίτησης στην παρούσα ανακοίνωση) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα έως τις 30 Μαΐου 2018.

Οι αιτήσεις των Ελλήνων υποψηφίων θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή να αποσταλούν με κούριερ στη διεύθυνση του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
(Πανεπιστημίου 6, 106 71 Αθήνα). Από την πλευρά του το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα θα τις αποστείλει στο Αιγυπτιακό Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.minedu.gov.gr
Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ, Δίπλωμα ΙΕΚ

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό